Hành Lý Đến Chậm, Hư Hỏng Và Thất Lạc

Hành Lý Đến Chậm, Hư Hỏng Và Thất Lạc

Các hãng hàng không liên quan luôn cố gắng vận chuyển hành lý của hành khách đến điểm cuối của hành trình một cách an toàn, nhanh chóng. Phòng vé máy bay Việt Nam VHA thành thật xin lỗi nếu trường hợp hành lý đến chậm hoặc có hư hỏng tại điểm đến. các hãng hàng không sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề bất thường liên quan đến hành lý.

1. Hãng Hàng Không VietNam Airlines

Khiếu nại về hành lý

Ngay khi hành khách phát hiện ra hành lý của mình bị hư hỏng, mất mát hay không nhận được hành lý, vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi tại quầy hành lý thất lạc ở sân bay. Nhân viên của chúng tôi sẽ tiến hành xác lập biên bản bất thường về hành lý (PIR).

Xin lưu ý, PIR là cơ sở pháp lý khẳng định đã xẩy ra bất thường với hành lý của khách và là một trong những căn cứ để Vietnam Airlines xem xét giải quyết khiếu nại, bồi thường cho khách sau này.

Hành khách có thể tải Mẫu khai báo hành lý bất thường. 

Mẫu khai báo hành lý bất thường và các yêu cầu/khiếu nại bồi thường kèm theo Biên bản bất thường về hành lý phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ dưới đây với thời hạn như sau:

 • Gửi ngay hoặc muộn nhất trong vòng 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được hành lý, đối với trường hợp mất đồ bên trong và hư hỏng (*).
 • Gửi ngay hoặc muộn nhất trong vòng 21 (hai mươi mốt) ngày, kể từ ngày nhận được hành lý, đối với trường hợp hành lý bị vận chuyển chậm.

(*) Vietnam Airlines sẽ không chịu trách nhiệm đối với hành lý bị hư hỏng theo danh mục Miễn trừ trách nhiệm về hành lý ký gửi. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Tìm kiếm hành lý thất lạc

Chúng tôi sẽ thực hiện việc tìm kiếm hành lý của hành khách thông qua hệ thống tìm kiếm hành lý thất lạc toàn cầu và sẽ liên lạc kịp thời với hành khách về thông tin tìm kiếm hành lý đó.

Hành khách cũng có thể tìm hành lý trực tuyến theo đường link WORLDTRACER nếu hành lý đã có mã số hồ sơ (ví dụ HANVN12345).

Gửi trả hành lý

Ngay sau khi tìm thấy hành lý, chúng tôi sẽ liên hệ với hành khách để thống nhất thời gian, địa điểm và phương thức trả hành lý.

Bồi thường hành lý

Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường về hành lý sẽ căn cứ vào Điều lệ vận chuyển hành khách và hành lý của Vietnam Airlines.

2. Hãng Hàng Không Vietjet Air

Trách nhiệm của Vietjet Air đối với Thiệt hại về Hành lý ký gửi:

Vietjet Air  không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại gây ra bởi các khiếm khuyết về mặt bản chất, chất lượng hay thiếu sót của Hành lý. Cũng như vậy, Vietjet Air  sẽ không chịu trách nhiệm đối những hao mòn và rách vỡ một cách hợp lý của Hành lý gây ra bởi sự di chuyển và va đập thông thường khi vận chuyển bằng đường hàng không.

Vietjet Air bồi thường Thiệt hại về Hành lý cho Hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo Thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Vietjet Air . Hành khách có trách nhiệm chứng minh Thiệt hại thực tế đối với Hành lý của mình. Quy định chung về bồi thường Hành lý thất lạc: Bồi thường theo cân nặng Hành lý, tuyến quốc nội: 200,000 VND/kg, tuyến quốc tế: 20 USD/kg hoặc ngoại tệ tương đương.

Bồi thường hành lý kí gửi bị hư hỏng từng phần: (Tính theo VND)

1. Gãy tay kéo/Broken Handle: 150,000

2. Gãy bánh xe/Broken Wheel: 150,000

3. Đứt dây kéo/Broken Zip: 150,000

4. Nứt hoặc dẹp/Crack: 300,000

5. Rách/ Torn: 150,000

6. Lõm : 150,000

7. Vỡ phần đáy túi/Broken Bottom (bánh xe):  200,000

Căn cứ điểm c) khoản 1 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014 về việc vận chuyển Hành lý, bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường Thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng là 1000 (một nghìn) Đơn vị tính toán cho mỗi Hành khách;

Trách nhiệm của Vietjet Air  đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành lý bị chậm chuyến:

Quy định về chi tiền thiện chí đối với Hành lý vận chuyển chậm, khách không thể nhận lại Hành lý kí gửi trong vòng 24 tiếng kể từ giờ tàu bay đáp tại điểm đến trong hành trình bay và không phải thường trú cùng Tỉnh, Thành phố mà sân bay đến trực thuộc, áp dụng 180,000 VND/khách đối với tuyến quốc nội, 300,000 VND/khách đối với tuyến quốc tế và mức giới hạn trách nhiệm bồi thường Thiệt hại do vận chuyển chậm là 1000 (một nghìn) Đơn vị tính toán cho mỗi Hành khách;

Giới hạn khiếu nại và khởi kiện

 • Việc người giữ Thẻ Hành lý chấp nhận Hành lý tại khu vực nhận Hành lý ở sân bay đến mà không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận Hành lý là chứng cứ hiển nhiên cho việc Hành lý đã được bàn giao nguyên vẹn và phù hợp với Hợp đồng vận chuyển, ngoại trừ Hành khách có căn cứ rõ ràng chứng minh khác đi.

Thông báo khiếu nại:

Mọi khiếu nại về Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi chỉ được chấp nhận khi người có quyền nhận Hành lý gửi khiếu nại bằng văn bản cho Chúng tôi trong thời hạn sau đây:

 • Bảy (07) Ngày kể từ Ngày nhận Hành lý trong trường hợp thiếu hụt, hư hỏng Hành lý.
 • Bảy (07) Ngày kể từ Ngày lẽ ra phải nhận được Hành lý trong trường hợp mất một hay nhiều kiện Hành lý.
 • Hai mươi mốt (21) Ngày kể từ Ngày đã nhận được Hành lý trong trường hợp Hành lý bị vận chuyển chậm.

3.Hãng bay Bamboo Airways

Bamboo Airways luôn cố gắng vận chuyển hành lý của hành khách đến điểm cuối của hành trình một cách an toàn, nhanh chóng. Trong mọi trường hợp, Bamboo Airways sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề bất thường liên quan đến hành lý như trường hợp hành lý đến chậm hoặc có hư hỏng tại điểm đến.

Tài sản của hành khách bị bỏ quên trên máy bay nếu được tìm thấy sẽ được lưu giữ tại sân bay đến. Hành khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin về tài sản bỏ quên này.

Hành lý ký gửi không có người nhận

Tại sân bay, hành khách nhận lại hành lý của mình khi đến nơi giao nhận tại điểm đến hoặc điểm dừng. Nếu quý khách không nhận lại hành lý của mình trong thời gian thích hợp (tối đa 03 ngày), Bamboo Airways có thể thu phí lưu giữ hành lý đó.

Bamboo Airways sẽ lưu giữ hành lý ký gửi không có người nhận trong vòng 90 ngày. Sau thời hạn 90 ngày, Bamboo Airways sẽ có toàn quyền quyết định đối với hành lý đó.

Khiếu nại về hành lý

Tại sân bay đến, Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi tại quầy hành lý thất lạc ngay khi hành khách không nhận được hành lý hoặc phát hiện ra hành lý của mình bị hư hỏng, mất mát. Nhân viên của chúng tôi sẽ tiến hành xác lập biên bản bất thường về hành lý (PIR) cho Quý khách.

Quý khách lưu ý, PIR là cơ sở pháp lý khẳng định về (những) bất thường đã xảy ra với hành lý của Quý khách; và là một trong những căn cứ để Bamboo Airways xem xét giải quyết khiếu nại, bồi thường cho khách sau này.

Mẫu khai báo hành lý bất thường và các yêu cầu/khiếu nại bồi thường kèm theo Biên bản bất thường về hành lý phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ dưới đây với thời hạn như sau:

» Gửi ngay hoặc muộn nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được hành lý, đối với trường hợp mất đồ bên trong và hư hỏng (*).

» Gửi ngay hoặc muộn nhất trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được hành lý, đối với trường hợp hành lý bị vận chuyển chậm.

(*) Bamboo Airways được miễn trừ trách nhiệm đối với hành lý bất thường đối với những trường hợp đã được nêu trong Điều lệ vận chuyển của Chúng tôi. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Hành lý đến chậm

Trong trường hợp hành lý của hành khách đến chậm, Bamboo Airways sẽ trả tiền bồi thường hành lý ký gửi bị vận chuyển chậm nhằm mục đích hỗ trợ hành khách mua những đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt trong thời gian chờ trả hành lý.

Hành khách được nhận tiền bồi thường cho hành lý ký gửi bị vận chuyển chậm trong trường hợp sau:

» Hành khách không nhận lại hành lý ký gửi trong vòng 24 giờ kể từ giờ hạ cánh thực tế của tàu bay tại điểm đến trong hành trình bay.

» Địa chỉ thường trú của khách không cùng tỉnh/ thành phố mà sân bay đến trực thuộc (căn cứ vào giấy tờ tùy thân của khách).

Ngay sau khi tìm thấy hành lý, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách để thống nhất thời gian, địa điểm và phương thức gửi trả hành lý.

Hành lý hư hỏng, thất lạc

Bamboo Airways bồi thường thiệt hại về hành lý cho hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Hãng. Hành khách có trách nhiệm chứng minh thiệt hại thực tế đối với hành lý của mình.

Quy định chung về chính sách đền bù hành lý thất lạc:

» Đối với các chặng bay quốc nội, bồi thường 200,000 VNĐ/kg.

» Đối với các chặng bay quốc tế, bồi thường 20 USD/kg hoặc ngoại tệ tương đương.

Chính sách về đền bù hành lý hư hỏng trên các chuyến bay nội địa:

 

Tình trạng của hành lý

Mức bồi thường đối với khách hạng phổ thông (VND)

Mức bồi thường đối với khách hạng Thương gia (VND)

Gãy tay kéo

150,000

250,000

Gãy bánh xe (áp dụng đối với 1 bánh xe)

150,000

250,000

Đứt dây kéo

150,000

250,000

Nứt hoặc dẹp

300,000

500,000

Rách

150,000

250,000

Lõm vali

150,000

250,000

Vỡ phần đáy túi/vali

200,000

300,000

Hư hỏng toàn bộ túi/vali, không thể sửa chữa

500,000

750,000

 

Lưu ý:

» Đối với hành lý bị hư hỏng cùng lúc nhiều bộ phận thì có thể cộng dồn các mức bồi thường tương ứng nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá 500,000 VND/1 kiện hành lý của khách hạng phổ thông và 750,000 VND/1 kiện hành lý của khách hạng Thương gia.

» Căn cứ điểm c) khoản 1 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014 về việc vận chuyển Hành lý, bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường Thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng là 1000 (một nghìn) Đơn vị tính toán (SDR) cho mỗi Hành khách.

Nguồn: https://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/NewsDetail/dieu-le-van-chuyen/2668/dieu-le-van-chuyen--vietjet

Nguồn: https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/legal/conditions-of-carriage

Nguồn: https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-hanh-trinh/thong-tin-hanh-ly/hanh-ly-bi-hu-hong-hoac-that-lac/

 

Website BÁN VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN : http://vha.vn
FANPAGE : https://www.facebook.com/PHONGVEMAYBAYVHA/

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHA VIỆT NAM 
Add      :  Số 5/3 Lệ Mật Str., Hà Nội
Add      :  P103 TT Bô Công An, Lane 198 Xã Đàn Str., Hà Nội
Add      :  232 Nguyễn Thái Bình  Str., Hồ Chí Minh 
Add      : 680 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu
Hotline :  1900585890
Tel HAN:  (84-24)32058989      
Tel SGN:  (84-8) 88 14 33 88
Fax       :  (84-24) 36.950.283
Mail      :  VHA@vha.vn

Map : 
https://goo.gl/maps/gBZFFe8o6jRLnHyaA

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 24/7

1. MS BICH :0966449397
2. MS TRANG: 0975254688
3. MR THANH: 0969152459
4. MS HUYEN: 0974366238
5. MS NGA: 0966133335
6. MS LINH: 0888143388
7. MS MAI: 0968033358
8. MS HANG: 0981121255
9. MS HAU: 0987786392
10. MS THU ANH : 0982288038
 
11. MS THIÊM: 0988201138

12. MS THẢO: 0981061138

Điểm đi

MIỀN BẮC

 • Điện Biên Phủ
 • Vân Đồn
 • Hà Nội
 • Hải Phòng

MIỀN NAM

 • Hồ Chí Minh
 • Cà Mau
 • Phú Quốc
 • Cần Thơ
 • Côn Đảo
 • Kiên Giang

MIỀN TRUNG

 • Ban Mê Thuột
 • Nha Trang
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Huế
 • PleiKu
 • Phú Yên
 • Thanh Hóa
 • Qui Nhơn
 • Chu Lai
 • Quảng Bình
 • Vinh

CHÂU Á

 • Băng Cốc
 • Quảng Châu
 • Hồng Kông
 • Kuala Lumpur
 • Seoul, Incheon
 • Thượng Hải
 • Singapore
 • Đài Bắc
 • Tokyo
 • Campuchia

CHÂU ÂU

 • Amsterdam
 • Cô-pen-ha-gen
 • Frankfurt
 • London
 • Paris
 • Praha
 • Stockholm
 • Zurich

CHÂU ÚC & MỸ

 • Dallas
 • Houston
 • Los Angeles
 • Men-bơn
 • New York
 • San Francisco
 • Sydney
 • Toronto
 • Vancouver
Điểm đến

MIỀN BẮC

 • Điện Biên Phủ
 • Vân Đồn
 • Hà Nội
 • Hải Phòng

MIỀN NAM

 • Hồ Chí Minh
 • Cà Mau
 • Phú Quốc
 • Cần Thơ
 • Côn Đảo
 • Kiên Giang

MIỀN TRUNG

 • Ban Mê Thuột
 • Nha Trang
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Huế
 • PleiKu
 • Phú Yên
 • Thanh Hóa
 • Qui Nhơn
 • Chu Lai
 • Quảng Bình
 • Vinh

CHÂU Á

 • Băng Cốc
 • Quảng Châu
 • Hồng Kông
 • Kuala Lumpur
 • Seoul, Incheon
 • Thượng Hải
 • Singapore
 • Đài Bắc
 • Tokyo
 • Campuchia

CHÂU ÂU

 • Amsterdam
 • Cô-pen-ha-gen
 • Frankfurt
 • London
 • Paris
 • Praha
 • Stockholm
 • Zurich

CHÂU ÚC & MỸ

 • Dallas
 • Houston
 • Los Angeles
 • Men-bơn
 • New York
 • San Francisco
 • Sydney
 • Toronto
 • Vancouver
Ngày đi
Ngày về
Tháng đi
Tháng về
Người lớn (12+ tuổi)
Trẻ em (2 - 12 tuổi)
Em bé (0 - 2 tuổi)
Đăng ký nhận tin khuyến mãi ngay để không bỏ lỡ các ưu đãi hấp dẫn mới nhất từ vha.vn!
1900 58 58 90